Kindercoaching

Kindercoaching bij UB Coaching & Training is mogelijk vanaf 8 jaar.

Kindercoaching is in deze tijd niet meer iets uitzonderlijks. Kinderen maken in hun ontwikkeling veel mee. De tijd waarin we nu leven vraagt veel van kinderen.

In verschillende leeftijdsfasen en ontwikkelingsfasen kunnen kinderen worstelen met thema’s als:
zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, negatief zelfbeeld, overgewicht, identiteit, groepsdruk, gepest worden, inzicht in kwaliteiten en talenten, (faal)angst, onzekerheid, overprikkeld raken, overvraagd worden, sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid, emotieregulatie, emotionele veerkracht, omgaan met een diagnose zoals bijvoorbeeld AD(H)D of autisme, omgaan met hooggevoeligheid

Al deze bovenstaande thema’s waar kinderen mee uit balans kunnen zijn verdienen aandacht en hebben soms extra ondersteuning nodig om weer in balans te kunnen komen. Die ondersteuning geef ik als kindercoach graag. Ik voel een passie voor kinderen, vooral als het gaat om het weer terugkomen in hun eigen kracht. Kinderen het gevoel mee te geven dat ze goed zijn zoals ze zijn, dat ze mogen zijn wie ze zijn. Om tot dat gevoel te komen bij het kind zelf, ga ik samen met kind op onderzoek uit. Kindercoaching kan individueel plaatsvinden maar ook in kleine groepjes.

Kindercoaching verloopt niet via een vaststaande methode. Ik stem af op de belevingswereld van het kind. Er zijn wel middelen/instrumenten die ik gebruik in een coaching. Hieronder beschrijf ik de instrumenten die ik graag inzet.

De 7 kleuren stappen van de regenboog

De regenboog is door mijzelf ontwikkeld vanuit mijn wens het eigen proces waar kinderen in zitten visueel inzichtelijk te maken waardoor kinderen zelf ervaren dat ze met de kleurenstappen regie kunnen nemen over zichzelf.  Ze krijgen inzicht welke gebieden meer aandacht mogen krijgen en welke vaardigheden ze daarbij mogen ontwikkelen.

Deze 7 kleuren komen overeen met de kleuren van de regenboog die duiden de verschillende ontwikkelingsfasen aan die je doorloopt in je leven. Iedere kleur vertegenwoordigt een fase, een thema, een ontwikkelingsgebied. Iedere stap die je neemt,  klim je omhoog en draagt bij aan persoonlijke groei en ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfinzicht. Het begint bij de kleur rood als stevige basis van veiligheid, oranje staat voor je emoties herkennen en erkennen, geel staat voor wilskracht, groen staat voor je hart durven volgen, blauw staat voor het durven uitspreken van je behoeften, paars staat voor zelfinzicht en zelfbewustzijn, violet staat voor durven stralen vanuit die stevige basisveiligheid. Door deze kleuren te doorlopen, fysiek en mentaal stil te staan bij datgene wat je doormaakt, leg je nieuwe verbindingen in jezelf en kom je bij je doel. Door de kleurenstappen werkt het kind op een speelse manier de 5 G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg) van de cognitieve gedragstherapie of de RET (Rationeel Emotieve Therapie) uit.

Coacheespel

Het coacheespel is ontwikkeld door Jeanette Bakker van het Kindercoachkasteel en oprichtster van het Kindercoachgilde en de vakorganisatie voor kindercoaches: ADIONA . In beide registers sta ik ingeschreven. Het spel is voor kinderen een fijne en speelse manier om verschillende onderwerpen uit het dagelijks leven bespreekbaar te maken en op een creatieve manier uit te werken. Het geeft inzicht en het stimuleert het uitspreken van gedachten en gevoelens. De prachtige edelstenen spreken kinderen aan. Kinderen mogen zelf ook een steen uitzoeken die bij hen past om als krachtsteen mee te nemen. Voor pubers zijn er speciale kaartjes die afgestemd zijn op de puberleeftijd.

Het coacheespel kan in samenwerking met de hond worden gespeeld.

Coacheespel met de hond

De hond speelt in het spel voor kleurendobbelsteen. Door verschillende tennisballen te kiezen wordt de kleur bepaald. De hond kan tevens worden ingezet bij het beantwoorden van vragen. Hierbij oefent het kind met de hond. Het kind voelt, beleeft, oefent en ervaart met het thema waar het inzicht in mag krijgen. De hond heeft op deze manier een toegevoegde waarde omdat het kind kan leren nieuw gedrag te oefenen met de hond. De hond is vrij van oordelen en werkt mee met dat wat er op dat moment leeft.

Het hart op de tong

Voor kinderen in een echtscheidingssituatie maak ik gebruik van het spel van Gea Stoel, hart op de tong. Dit spel kan gespeeld worden alleen met het kind of samen met het kind en de ouders.

Dieren van de axenroos

De dieren van de axenroos worden ingezet om het kind bewust te maken van verschillende gedragspatronen die het kind zich eigen heeft gemaakt. Er zijn 10 dieren. Ieder dier staat voor een kwaliteit/gedrag. Ieder mens heeft alle dieren in zich. Soms kan het zo zijn dat je maar enkele dieren gebruikt en het in enkele gevallen beter is om een ander dier in te zetten. Een ander dier inzetten betekent het oude gedrag loslaten en nieuw gedrag aanleren. Het is een fijne manier om snel inzicht te krijgen in je gedrag, of dit gedrag helpend is of niet in de situatie waarmee je worstelt, waarin je vaak vastloopt of waarin je dikwijls in een conflict belandt. Ook voor ouders is er informatie over dit sociale vaardigheidsprogramma om het ook thuis te kunnen toepassen.

Geweldloze communicatie
“Geweldloze communicatie” van Marshall Rosenberg leert de kinderen om met elkaar in gesprek te gaan vanuit verbinding met jezelf en de ander. Het nodigt uit tot empathie en stimuleert het durven uitspreken van eigen behoeften. Deze communicatietraining sluit mooi aan bij de dieren van de axenroos omdat er ook gewerkt wordt vanuit de dieren: giraffentaal en jakhalstaal.

Rots en Water

Rots en Water is een psycho-fysieke sociale competentietraining. De Rots en Water training is een groepstraining voor kinderen vanaf 8 jaar. De groep bestaat uit 4 tot 6 kinderen. Het trainingsprogramma omvat 10 lessen. Oefeningen uit dit programma geven het kind zowel op fysiek als op mentaal niveau het gevoel sterk te staan. “Uit je hoofd, in je lijf”. Spanningen worden opgezocht en gevoeld en middels ademhalingstechnieken en bewegingsoefeningen afgevloeid. Rots en Water versterkt de sociale vaardigheden en ondersteunt de sociale weerbaarheid van het kind. Het kind leert hoe het voor zichzelf op kan komen en zijn grenzen kan voelen en kan aangeven. Het kind leeft zich in de ander in en gaat op zoek naar het aanvoelen van de grens bij de ander en die te respecteren. Het kind oefent met het kunnen negeren van prikkels en ervaart hoe het zijn of haar impulsen kan beheersen.

Zelfbeheersing, zelfbewustzijn leidt tot zelfvertrouwen.

Kosten voor de Rots en Water groepstraining bedragen 150 euro inclusief BTW per kind.

Wil je weten wanneer er weer een training start? Kijk dan in de agenda of neem telefonisch of per mail contact met me op.

 

Hoe verloopt een kindercoachtraject?

Als ouder heb je een hulpvraag voor je kind, of het kind heeft zelf een duidelijke hulpvraag. De aanmelding gebeurt telefonisch of per mail. We plannen een intakegesprek om nader met elkaar kennis te maken. Als het van beide kanten goed voelt om een coachtraject te starten, plannen we de data en tijden in.

De ouder(s) is of zijn aanwezig tijdens de coachsessies als het kind jonger is dan 9 jaar. Is het kind 9 jaar of ouder, dan vindt er overleg plaats over het al dan niet aanwezig zijn van de ouder(s).

Een kindercoachsessie van 1 uur kost 70 euro inclusief BTW.

Individuele jeugdhulp voor kinderen tot 18 jaar valt onder de jeugdwet welke is geregeld bij de gemeente.
Als zorgaanbieder ben ik aangesloten bij Centraal Gelderland voor de gemeenten:
Doesburg, Velp, Rozendaal, Rheden, Arnhem, Zevenaar, Duiven en Westervoort.

Informeer bij uw gemeente voor verwijzing vanuit het jeugdteam/centrum van jeugd en gezin of vraag een verwijsbrief aan uw huisarts. Hieruit kan een toewijzing jeugdhulp ontstaan en komt u mogelijk voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking.

Tijdens de coachsessies wordt er afwisselend gewerkt met creatieve werkvormen, spel, oefeningen uit het Rots en Water programma, koken en bakken en kan een paardencoachsessie of coaching met een hond worden ingepland.

 

 

Kindercoaching bij angst voor honden:

Begeleiding bij angst voor honden.
Angst voor honden is iets waar veel kinderen en volwassenen vaak in stilte mee leven. Het naar buiten durven komen voor je angst vraagt veel moed. Gevoelens van schaamte en angst voor het niet begrepen worden kunnen ervoor zorgen dat je in stilte lijdt. Dit lijden kan gepaard gaan met veel stress en soms dagelijks onder spanning staan. Deze spanning is niet alleen slecht voor je lijf maar kan je ook beperken in je sociale contacten. Denk maar aan het niet meer durven spelen bij vriendjes of vriendinnetjes, buiten spelen op straat of in het park, op visite gaan bij iemand die een hond heeft. Genieten van een boswandeling, of gewoon naar school of de supermarkt lopen of fietsen kan in de beleving van een angstige persoon als een nachtmerrie worden ervaren.
Als begeleider angst voor honden help ik je graag om samen met jou te kijken naar datgene wat jij graag wilt bereiken op dit gebied. Jij hebt ten alle tijde de regie en bepaalt het tempo waarin de stappen worden genomen. Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en stellen we het doel centraal. Vervolgens gaan we samen op pad. Daarbij is het zeker niet vanzelfsprekend dat er gelijk contact met de hond is. Alles gaat in overleg en beslissingen worden zorgvuldig en bewust in stappen genomen. Deze begeleiding is op maat en wordt afgestemd op jouw behoeften.

Begeleiding angst voor honden kost 70 euro inclusief BTW voor 1 uur coaching.

Misschien heb jij zelf een passie voor honden en kinderen en wil je als professional aan de slag met het begeleiden van kinderen en/of volwassenen bij het overwinnen van hun angst voor honden. Neem dan gerust een kijkje op de site www.angstvoorhonden.nl