Klachtenregelingen en voorwaarden

Aantal ontvangen klachten

0

De Algemene Voorwaarden van UB Coaching & Training vindt je HIER.

De privacyregeling van UB Coaching & Training vindt je HIER.

Download hier de informatie flyer over Klachtenportaal Zorg.

De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn op iedere aangesloten zorgaanbieder en zorgverlener van toepassing. De voorwaarden van Klachtenportaal Zorg zijn gedeponeerd bij de KvK.
Algemene Voorwaarden

Het Klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg is op iedere aangesloten zorgaanbieder bij KPZ van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt.
Klachten regelement

Het geschillenreglement van de erkende Geschillencommissie KPZ is op iedere aangesloten zorgaanbieder van toepassing, die zorg verleent welke onder de Wkkgz valt. Een geschil indienen kan bij de Geschillencommissie KPZ vallend onder de Stichting Geschilleninstantie KPZ www.geschillencommissiekpz.nl
Geschillen regelement

Het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet.
Klachtenregeling jeugdwet

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Klachtenregeling WMO

Wet zorg en dwang
Klachtenregeling Zorg & Dwang

 

Download hier het klachten regelement van NOBCO.

De Ethische gedragscode zoals opgesteld door de NOBCO vind je HIER.

Het kwaliteitshandboek van UB Coaching & Training vindt je HIER.